Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007

FX ngày 7/12/2007

Tôi dùng công cụ TradeWindowFX alert. Ngày 7/12/2007 công cụ này đã đưa 2 dự báo về EUR và CHF. tôi đã theo, dự báo về EUR không chính xác (bị exit do SL), CHF vẫn chưa kết thúc.
Hy vọng sẽ khá vơn và ngày 10/12/2007.
Ngày mai sẽ đưa tiếp FX signal!

Thông tin chứng khoán